Sposób liczenia wieku zawodników

Sposób liczenia wieku zawodników podczas
Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
CS PSP Częstochowa, 10-12.09.2010 r.
 
/wiek liczony na dzień zawodów międzynarodowych w Słowenii 21 lipca 2011 r./
 
Przedział wiekowy zawodnika
Wiek według regulaminu
urodzeni w dniu 1.01.1995 r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 16-latkowie
 
ale ur. nie później niż 21.07. 1995 r.
urodzeni w dniu 22.07. 1995 r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 15-latkowie,
 
ale ur. nie później niż 21.07.1996 r.
urodzeni w dniu 22.07. 1996 r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 14-latkowie
 
ale ur. nie później niż 21.07.1997 r.
urodzeni w dniu 22.07. 1997 r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 13-latkowie
 
ale ur. nie później niż 21.07.1998 r.
urodzeni w dniu 22.07. 1998 r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 12-latkowie
 
ale ur. nie później niż 21.07.1999 r.
urodzeni w dniu 22.07. 1999r. i młodsi,
 
będą liczeni jako 11-latkowie