Realizacja projektu

„Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”

W dniach 25-26 stycznia 2021 r. w Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się panel dyskusyjny z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych Litwy, Białorusi i Niemiec. Spotkanie z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zrealizowane zostało online. W trakcie telekonferencji zaprezentowana została działalność ratownicza oraz struktura Ochotniczych Straży Pożarnych w RP. Partnerzy z Litwy i Białorusi zapoznali się także z działalnością społeczną oraz funkcjonowaniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach realizacji projektu PSF 2020/6 pn. „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”. Założeniem projektu jest utworzenie modelowej jednostki OSP na Litwie i Białorusi.

Projekt jest współfinansowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.