Przełożenie zawodów CTIF

Informuję, że Biuro CTIF poinformowało o przełożeniu na 2022 rok terminu planowanych na rok 2021 Międzynarodowego Spotkania i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF oraz Międzynarodowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W związku z tym, zalecam przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz OSP wg regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych nie później niż do końca czerwca 2021r.

Informuję także, że Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i OSP

wg regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych stanowiących eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady CTIF w roku 2022 planujemy przeprowadzić nie później niż do końca września 2021 r.

Jednocześnie przypominam o określonych w Regulaminie Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych oraz w Regulaminie Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych zasadach naliczania wieku zawodników na dzień zawodów.