Przekazanie samochodów pożarniczych dla OSP z lubuskiego

18. listopada 2017 r. na placu Bohaterów w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania wozów bojowych Ochotniczym Strażom Pożarnym, zakupionych w ramach projektu pt. „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”. Z tej okazji symboliczne kluczyki wraz z okolicznościowymi upominkami otrzymały jednostki OSP: Bobrowice, Brzeźnica, Kowalów, Lubiszyn, Lubniewice, Międzyrzecz-Obrzyce, Niekarzyn, Przyborów, Rąpin, Siedlnica, Trzebiechów, Zawada, Złotnik, Skwierzyna i Rusinów, zaś samochód operacyjny otrzymał Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL – do koordynacji działań ratowniczych oraz nadzoru nad realizacją projektu i utrzymaniem jego trwałości.

W uroczystości udział wzięły załogi OSP wraz z otrzymanymi samochodami a także władze samorządowe, rządowe i liczni goście: Robert Paluch wicewojewoda lubuski, Marek Kamiński dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, bryg. Patryk Maruszak Lubuski Komendant Wojewódzki PSP, wójtowie i burmistrzowie na czele z p. Januszem Kubickim Prezydentem Zielonej Góry, starostwie oraz władze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL.

Samochody poświęcił Jego Ekscelencja Biskup Senior Adam Dyczkowski.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,

Oś 4. Środowisko i Kultura, działanie 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Całkowita wartość projektu – 11.292.734,60

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 9.034.023,42

Wkład własny Gmin – Partnerów w projekcie – 2.249.711,18

Do OSP w każdym lubuskim powiecie trafiły średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 13 z nich zbudowano na podwoziu Man oraz 2 na podwoziu Iveco. Dostawcą samochodów jest firma Moto-Truck w Kielcach.

Samochody posiadają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt ratowniczy, m.in.:

- zestaw do ratownictwa technicznego,

- zestaw do ratownictwa medycznego,

- zestaw do ratownictwa przeciwpowodziowego, w tym zapory przeciwpowodziowe, łódź ratownicza, skafandry do pracy w wodzie.

Samochody wyposażone są także w zestawy umundurowania bojowego, po 6 kompletów w każdym samochodzie: ubrań bojowych, hełmów specjalnych, kominiarek, rękawic oraz butów specjalnych.

Partnerem w projekcie jest 15 gmin, każda gmina wniosła wkład własny do projektu w wysokości 150. 000 zł