Program PIT-2013

PROGRAM PIT-OPP 2013 - wersja online

PROGRAM PIT-OPP 2013 - pobierz wersję instalacyjną

  1. Nowy program do wypełnienia wszystkich deklaracji PIT za rok 2013, w tym  z przeznaczeniem kwoty 1% dla Związku OSP RP jest zamieszczony na naszej stronie internetowej od 02 stycznia 2014 r.

    Program umożliwia przy wypełnianiu formularzy: PIT-28, PIT -28/A, PIT/O i PIT /D, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr.), która zostanie automatycznie wpisana w odpowiednim polu.

    Jednocześnie  automatycznie w poz. „Numer KRS pojawia się Numeru KRS Związku OSP RP:  0000116212. Użytkownik nie ma  możliwości zmiany Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku.

    W „Informacji uzupełniającej”, podatnik może natomiast w części „znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać cel szczegółowy tj. wpisać SKRÓCONĄ nazwę jednostki (OSP) i dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

    Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji. Niejednokrotnie na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę.
  2. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 dow/w zasad przekazywania „1% podatku w roku 2014 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2013”.