Pracownia Orkiestry Strażackiej

Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym w Orkiestrze. Jak organizować prace i zdobywać fundusze - webinarium

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych do uczestnictwa w webinarium organizowanego przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Webinarium odbędzie się 22 października 2020 r. (czwartek) w godzinach 18:30 - 20:30. Osoby zgłoszone otrzymają na dzień przed szkoleniem link do uczestnictwa w szkoleniu on-line na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Obligatoryjne jest wypełnienie po szkoleniu ankiety ewaluacyjnej. Pierwszeństwo uczestnictwa mają kadry strażackich orkiestr, jednak z uwagi na interaktywną formę zajęć dopuszczane są również osoby z innych amatorskich orkiestr dętych.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia internetowego formularza, przyjmowane są do dnia 20 października br. Webinarium jest bezpłatne.

Link do zgłoszenia https://forms.gle/ZCT9KZiqJvoRnWbH8

Webinarium poprowadzi Piotr Zając

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa”, który zrewolucjonizował sposób w jaki prowadzona jest część organizacyjna amatorskiej orkiestry dętej. Przez 8 lat pracy z Orkiestrą Wieniawa oraz stania na czele Stowarzyszenia, wprowadził szereg innowacyjnych metodyk zarządzania, zbudował jej wizerunek i zwiększył budżet orkiestry ponad 25-krotnie.


W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z kadrą projektu ze Związku OSP RP:

Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com


Więcej informacji o projekcie
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020