PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

W dniach 29 lutego - 1 marca 2020 w Warszawie odbędzie się szkolenie w ramach realizacji projektu PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

Tematy szkolenia:

  1. Komunikacja orkiestry dętej /m.in. wizerunek, wewnętrzny PR, współpraca z rodzicami/
  2. Crowdfunding - finansowanie społecznościowe w orkiestrze dętej
  3. Formalne aspekty działalności orkiestr OSP - współpraca z samorządem, zapisy statutów, materiały i wyposażenie w Orkiestrach

Szkolenie skierowane jest do kadr zarządzających orkiestr OSP, które zajmują się komunikacją wewnętrzną w zespole (na linii kadra - muzycy) oraz komunikacją zewnętrzną (promocja, kontakt ze sponsorami, władzami, rodzicami itp.).

Więcej informacji o projekcie i zgłoszenia pod linkiem
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020

Projekt Związku OSP RP "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.