Powódź 2010

AMTRA dla Powodzian

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych pragnie podziękować firmie AMTRA Sp.zo.o. z Sosnowca za darowiznę w postaci tysiąca puszek produktu WD-40. Preparat zostanie rozdany powodzianom oraz wykorzystany do regeneracji sprzętu używanego przez Strażaków w trakcie usuwania skutków powodzi.

Postępowanie w przypadku zalania urządzenia HONDA przez wodę

Ze względu na sytuację związaną z lokalnymi powodziami i podtopieniami, przedstawiam czynności które mogą być pomocne w przypadku zatopienia niepracującego urządzenia HONDA  np. pompy, kosiarki, agregaty prądotwórcze, w zależności od stopnia zalania, czasu kontaktu z wodą.

Akcja "Powódź" - maj 2010

Udział członków OSP z Nowej Wsi, gm. Michałowice, pow. Pruszków (jedynej OSP w gminie) w akcji na terenie gminy Gąbin, pow. Płocki.
W dniach 23-26.05.2010 roku nasza jednostka została zadysponowana do pomocy w akcji przeciwpowodziowej.
23.05.2010 r. druhowie zadysponowani zostali do pomocy przy umacnianiu wału przeciwpowodziowego w Przęsławicach. Po powrocie do jednostki i zaledwie kilkugodzinnym odpoczynku syrena znów zawyła...

PNWM - POMOC POWODZIANOM

podobnie jak w latach 1997,2001 i 2002 zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc ofiarom powodzi w Polsce. Wiele szkół oraz instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą w Polsce zamknięto ze względu na powódź. Rodziny muszą na nowo zorganizować swoje życie.

NOTATKA SŁUŻBOWA dot. gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi

1. SANDOMIERZ woj. świętokrzyskie - 18.05.2010 r. na skutek przerwania wału na Wiśle w miejscowości Koćmierzów zalane zostały obiekty i infrastruktura prawobrzeżnej części Sandomierza na wysokości miejscowości Koćmierzów oraz osiedla od Huty Szkła. Ewakuowanych zostało kilkaset osób.
2. SŁUBICE i GĄBIN pow. płocki, woj. mazowieckie – 23.05.2010 r. w miejscowości Świniary nastąpiło przerwanie wałów na Wiśle...

Śmierć dh Witolda SOWY, naczelnika OSP, podczas powodziowej akcji ratowniczej

W dniu 17 maja br. dh. Witold Sowa (lat 58) dowodził działaniami ratowniczymi, sekcji OSP Mysłowice–Kosztowy (woj. śląskie), przy ewakuacji dokumentacji archiwalnej Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz wypompowywaniu wody z zalewanych pomieszczeń piwnicznych.

Informacja dot. POWODZI 2010 (galeria zdjęć)

Od 14 maja do godz. 6,00 - 26.05. 2010 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w ok. 37.473 akcja ratowniczych, związanych z likwidacją skutków powodzi. Obecnie akcje ratownicze toczą się na terenie 13 województw. W działaniach ratowniczych od 14 maja do 26 maja br. – (stan na godz. 6,00) brało udział 122.459 strażaków, w tym 91.594 członków OSP.