PNWM - POMOC POWODZIANOM

Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach 1997,2001 i 2002 zwracamy się do Państwa z prośbą o  pomoc ofiarom powodzi w Polsce.

Wiele szkół oraz instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą w Polsce zamknięto ze względu na powódź.  Rodziny muszą na nowo zorganizować swoje życie. Zapewnienie dzieciom i młodzieży pobytu z dala od dotkniętych powodzią terenów może się okazać znaczną pomocą. W te działania chce się włączyć PNWM.

Dlatego apelujemy do wszystkich polsko-niemieckich partnerstw wymiany szkolnej i pozaszkolnej w Polsce i w Niemczech.

Podejmiemy próby pośredniczenia między niemieckimi organizatorami pobytu, a polskimi grupami  z terenów zalanych, poszukującymi możliwości wyjazdu do Niemiec.

Wraz z informacją o grupie partnerskiej organizatorzy otrzymają od nas odpowiednio przygotowany wniosek, na którym wystarczy uzupełnić dane teleadresowe, dane dotyczące wielkości grupy oraz numer konta. Wniosek po podpisaniu należy przesłać pocztą do PNWM.

Wszystkie wnioski opracujemy szybko i bez zbędnej biurokracji.

PNWM dofinansuje w wysokości 100% stawek zryczałtowanych wszystkie programy, które odbędą się do 31 sierpnia br. w Niemczech w ramach pomocy powodzianom - także wówczas gdy w programie nie weźmie udziału niemiecka grupa partnerska.

Konkretna pomoc

  • niemiecki organizator otrzyma 18 euro dotacji do kosztów programu przy zakwaterowaniu w schronisku lub 12 euro przy zakwaterowaniu u rodzin
  • oraz 50 euro dotacji dziennie na pokrycie kosztów pośrednika językowego.
  • PNWM dofinansuje koszty podróży polskiej grupy według tabeli.
  • PNWM wykupi ubezpieczenie zbiorowe (OC, KL i NNW) dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

Programy w Niemczech dla dzieci i młodzież z terenów zalanych powinny trwać przynajmniej pięć dni, aby czas podróży gości oraz wysiłki podjęte przez organizatorów, stały w odpowiedniej relacji do długości pobytu.

Prosimy wybaczyć, iż pismo to wysyłamy do wszystkich, którzy w ostatnich latach składali w PNWM wnioski o dofinansowanie.

Jeżeli Państwa instytucja nie jest dotknięta powodzią,  to bardzo prosimy o przekazanie informacji dalej, tak aby dotarł do jak największej liczby osób.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem w Warszawie lub w Poczdamie. 

Pytania mailowe prosimy kierować na adres powodz@pnwm.org lub hochwasser@dpjw.org

Z poważaniem

Stephan Erb i Paweł Moras
Dyrektorzy Zarządzający PNWM
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Referat Wspierania Wymiany Szkolnej
Förderreferat Schüleraustausch

03-972 Warszawa, ul. Alzacka 18
tel.: + 48 22 / 518 89-38
faks: + 48 22 / 616 06 62 
www.pnwm.org
www.dpjw.org