OSP Turew

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Turew

Dnia 25 lutego miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki OSP Turew. W imieniu Gminy Kościan aktu przekazania dokonali Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie oraz Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan. Przedmiotem przekazania był średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAGIRUS 1,6 / 16 o napędzie 4x4.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Prezes dh Andrzej Majchrzycki, który też prowadził całe spotkanie oraz Naczelnik dh Eugeniusz Bryszak. Następnie Andrzej Przybyła - Zastępca Wójta Gminy Kościan odczytał akt przekazania średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego. Natomiast kluczyki i dokumenty z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady odebrał dh Eugeniusz Bryszak, który to przekazał je kierowcy jednostki dh Kazimierzowi Gołębka.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy dodał, że jednostka z Turwi jest najbardziej oddaloną jednostką od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie co miało istotny wpływ na przekazanie Magirus'a akurat tej jednostce. Samochód ten jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a zakupiony został od niemieckiej jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turwi jest jedną z wyróżniających się jednostek na terenie gminy Kościan. Bierze udział w akcjach ratowniczych oraz licznych zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblach gminnych jak i powiatowych - podkreśla Grzegorz Stanisławiak - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości udział wzięli również proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci - ks. Wojciech Rzeźnik, który dokonał uroczystego poświęcenia samochodu, Kazimierz Król – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jarosław Tomaszewski - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie, Grzegorz Stanisławiak - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtys wsi Turew - Zygmunt Matyja, radni gminy Kościan z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz mieszkańcy wsi Turew.