OSP Trójca

Ochotnicza Straż Pożarna w Trójcy założona została w 1946 r. W 1995 włączono nas do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działamy na terenie powiatu zgorzeleckiego. Obecnie w swoich szeregach mamy 83 druhów i druhen, w tym 24 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jesteśmy doskonale wyposażeni. Posiadamy dwa samochody pożarnicze, sprzęt do ratownictwa medycznego, drogowego i powodziowego. Najtrudniejsze akcje, w których braliśmy udział to powódź w Bogatyni w 2010 r., a ostatnio pożar zakładów IMKA w Lubaniu oraz pożar Elektrowni Turów.

Nasza działalność to nie tylko ratownictwo. Popularyzujemy ochronę przeciwpożarową i zasady bezpieczeństwa poprzez naszą stronę internetową (www.straztrojca.osp.org.pl), spotkania w naszym Centrum Informatycznym, spotkania z młodzieżą w szkołach, organizowanie konkursów plastycznych.

Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym wsi, kultywujemy jej tradycje, uczestniczymy we wszystkich uroczystościach, zarówno świeckich, jak i kościelnych.

Aby przyciągnąć młodych druhów do OSP, organizujemy im wspólne wycieczki, rajdy rowerowe i piesze (także do Niemiec i Czech). Tradycją już stało się rozpoczynanie wakacji przez członków MDP od kilkudniowej wycieczki w góry.

Organizujemy akcje charytatywne, m.in. pomoc dla ofiar powodzi.

Ze szczególną atencją odnosimy się do weteranów pożarnictwa – tych, którzy zakładali naszą OSP i przez wiele lat przed nami ratowali ludzkie życie i mienie.  Odwiedzamy ich groby, zapoznajemy młodych druhów z ich sylwetkami utrwalonymi na kartach naszej kroniki. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia izby tradycji, do której materiały przygotowuje MDP.

Z inicjatywy MDP nawiązaliśmy współpracę z druhami  z Hejnic w Czechach.

Zapraszamy na naszą strone internetową www.straztrojca.osp.org.pl