OSP Stawiski

Świętowaliśmy 105 lat….

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach liczy już 105 lat! Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sobotę, 10 lipca 2010 roku. Świętowali z nami znamienici goście, m.in. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jan Gradkowski, przedstawiciele samorządów powiatu kolneńskiego, Mieszkańcy Stawisk oraz goście z Litwy na czele z Komendantem Wojewódzkim Straży w Mariampolu płk Vidasem Barauskas oraz oficerami tej jednostki.

Zgodnie z tradycją, obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Parafialnym w Stawiskach. W homilii, proboszcz ks. kan. Mieczysław Gołaszewski zwrócił uwagę m.in. na coraz powszechniejsze zjawisko powracania do genealogicznych korzeni. Powiedział: „Ludzie zbierają dokumenty, pamiątki rodzinne. To piękne, że chcemy być zakorzenieni; że chcemy mieć świadomość, że nie od dzisiaj tutaj jesteśmy. 105 lat to czas odległy, ale tak samo ważny. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie na tę uroczystość. Za przyczyną Świętego Floriana, patrona strażaków, będziemy prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla nich, dla władz państwowych i lokalnych, aby nieustannie dostrzegały potrzebę unowocześniania straży wobec zmieniającego się świata; aby były dla strażaków wsparciem. To także świadectwo dawane młodym w dostrzeganiu ludzi, którzy z własnej woli podejmują się zadań służenia innym. Dołączmy te modlitwy do bukietu naszych kwiatów”.

Część oficjalna jubileuszowej uroczystości, pod dowództwem Naczelnika OSP Stawiski Remigiusza Bikowskiego, odbyła się na placu przy strażnicy. Po ceremoniale powitania i hymnie państwowym, druhowie Tomasz Bikowski i Grzegorz Chiliński przedstawili najważniejsze fakty z historii naszej OSP. Jej utworzenie w 1904 roku potwierdzają dokumenty, znajdujące się dzisiaj w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Niestety, nie udało się ustalić założycieli i składu pierwszego zarządu. Wiadomo za to, że w latach dwudziestych i trzydziestych wstępowali do straży zarówno Polacy, jak i Żydzi, ponieważ Stawiski były miastem dwóch narodowości. Do dzisiaj w zbiorach archiwalnych OSP zachowało się w bardzo dobrym stanie 65 deklaracji członkowskich druhów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego, których nazwiska zostały odczytane podczas uroczystości. Dumą tamtej OSP była również orkiestra, prowadzona przez kapelmistrza Józefa Gąsiewskiego. Druga wojna światowa, której ofiarami stali się także druhowie ze Stawisk, nie przerwała działalności OSP zarówno podczas okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej. Po jej zakończeniu, strażacy z wielkim poświęceniem ruszyli również do odbudowy Stawisk. Cieszyły pierwsze samochody bojowe z wojskowego demobilu, motopompa, star.  W 1958 roku rozpoczęła się budowa obecnej strażnicy. Wokół OSP koncentrowało się także życie kulturalne miasta. Systematycznie poprawiało się wyposażenie w sprzęt ratowniczy. 10 czerwca 1995 roku OSP w Stawiskach, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Feliksa Deli, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, nie tylko ze względu na sprzęt, ale również umiejętności naszych strażaków. Ważnym wydarzeniem była też uroczystość nadania sztandaru. W roku 1998 powrócił na niego orzeł w koronie, symbol wolnej Ojczyzny. Nasza OSP zawsze była liczna. Obecnie ma 61 druhów, w tym 7 honorowych.

Jubileusz to zawsze okazja nie tylko do wspomnień. To okazja także do gratulacji, życzeń, podziękowań, odznaczeń i wyróżnień. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach Złotą Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa w województwie podlaskim.

Odznaczenia i wyróżnienia indywidualne otrzymali również zasłużeni strażacy OSP Stawiski.

Był także prezent dla… gości z Litwy! OSP w Stawiskach przekazała Straży Pożarnej w Mariampolu samochód pożarniczy Jelcz 317D (cysternę). To efekt bardzo dobrej współpracy między województwem podlaskim a województwem mariampolskim, rozpoczętej w latach dziewięćdziesiątych.

Wart wspomnieć, że nieczęsto zdarza się, żeby kierownicza rola w strażackiej służbie przypadła kobiecie. Ale przecież nie ma reguły bez wyjątku! Funkcję Prezesa OSP w Stawiskach sprawuje Agnieszka Rutkowska, Zastępca Burmistrza Stawisk. „Jestem dumna, że mogę przewodzić tak wspaniałej jednostce. To wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność za to, by Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach nieustannie trwała w swojej idei, by nadal tak prężnie się rozwijała, a przede wszystkim niezmiennie stała na straży życia i mienia Mieszkańców gminy Stawiski” powiedziała podczas jubileuszowej uroczystości Prezes OSP Stawiski.

Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz przyznał się do wzruszenia na widok fotografii Stawisk z początku XX wieku: z drewnianymi domami krytymi strzechą, z lampami naftowymi i świecami. Powiedział, że należy szczególnie doceniać decyzję sprzed 105 lat o powołaniu w mieście straży ogniowej przez sąsiadów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego. Pierwsi kierowali się przykazaniem Jezusa „Kochaj bliźniego jak siebie samego”, drudzy przesłaniem „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. To idea ponadczasowa, idea bez granic.

105 lat odmierza życie kilku ludzkich pokoleń. Każde z nich zostawiło w Stawiskach swój trwały znak, również w strażackiej służbie, niezmiennie traktowanej jako zaszczyt i honor. Bez strażaków ochotników trudno wyobrazić sobie życie, ale nie trudno uwierzyć, że będą tu zawsze… że zawsze można na nich liczyć!