OSP Kłębowo

12 września 2010 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie obchodziła Jubileusz 75-lecia  swojego istnienia. W trakcie uroczystości miało miejsce pożegnanie starego i nadanie nowego sztandaru dla jubilatki.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji strażaków, która odbyła się w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja w Kębłowie. Mszę świętą odprawił ks. Andrzej Kruś, proboszcz miejscowej parafii. Podczas mszy poświęcony został nowy sztandar dla OSP Kębłowo.

O godzinie 13.30 nastąpiła uroczysta zbiórka przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Plac przed remizą stał się miejscem jednej z najważniejszych uroczystości w historii naszej jednostki. Po złożeniu meldunku przez dh Rafała Kowalewicza – naczelnika OSP Kębłowo druhowi Andrzejowi Jankowskiemu – Dyrektorowi Biura Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Poznaniu nastąpiło otwarcie uroczystości.

W uroczystym apelu wzięły także udział poczty sztandarowe:

ZOP ZOSPRP w Wolsztynie
KP PSP Wolsztyn
ZMG ZOSPRP w Wolsztynie
OSP Obra
OSP Stary Widzim
OSP Świętno
OSP Tłoki
OSP Wroniawy
OSP Zbąszyń

Po odczytaniu przez Prezesa – dh Michała Nowaka historii jednostki oraz uchwały o ufundowaniu nowego sztandaru przystąpiono do pierwszej części uroczystości, jaką było pożegnanie dotychczasowego sztandaru. Następnie odczytana została lista fundatorów nowego sztandaru oraz przybicie gwoździ do drzewca.

Nowy sztandar w imieniu Prezydium ZOW ZOSPRP w Poznaniu wręczył dr Andrzej Jankowski. W dalszej części obchodów nastąpiło odznaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczenia jednostki dokonał dh Andrzej Jankowski w asyście dh Andrzeja Rogozinskiego.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gratulacje i życzenia dla naszej OSP złożyli zaproszeni goście wręczając nam dyplomy i listy gratulacyjne.

Ogromną niespodziankę druhom z OSP Kębłowo sprawił Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Lisiewiczem, którzy przekazali jednostce nową motopompę pożarniczą M 16/8 firmy Tohatsu.

W części artystycznej czas umilał nam Zespół Pieśni i Tańca „KĘBŁOWO”.

www.straz.keblowo.pl

Historia OSP Kłębowo