Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Stróżewie.

W tym roku nowa sala w Stróżewie stała się miejscem spotkania uczestników Turnieju ze szkół i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gminy Chodzież. Sobotnie przedpołudnie, 10 marca, upłynęło dla siedemnastu uczestników bardzo intensywnie. Najpierw trzeba było odpowiedzieć na dwadzieścia pytań testowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Następnie trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej przystępowało do odpowiedzi ustnych. W zależności od wieku, trzeba było wykazać się umiejętnością z zakresu rozpoznawania znaków informacyjnych w budynkach, zgłoszenia wypadku na numer alarmowy, udzieleniu pierwszej pomocy osobie ze złamana ręką, itp. W grupie I - Szkoły podstawowe najlepsza okazała się Martyna Urbańska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie. Niewiele mniejsza znajomością pożarnictwa okazała się Sylwia Rzymska Szkoły Podstawowej w Strzelcach, a trzecie miejsce zajęła Natalia Górna również z SP w Strzelcach. W grupie II – gimnazjum, najlepiej odpowiadał Mateusz Gapiński z Zespołu szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Troszkę mnij potrafił przekonać jury o swoich umiejętnościach Kuba Chrobot również z ZSL-G w Ratajach,  a III miejsce zdobył Emilian Lisiewicz z OSP Stróżewo.

W grupie III - Szkoła Ponadgimnazalna, zwyciążył Adrian Urbański, kolejne miejsca zajeli: II Sara Przekurat i III Lidia Lisiewicz którzy reprezentował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP w Stróżewie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i kalendarze ścienne, a dla laureatów dzisiejszych zmagań przygotowane zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Chodzieży oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Praca dzieci była dziś widoczna. Ale za tym też kryje się umiejętność właściwego przygotowania uczestników do konkursu, jaką wykazują się nauczyciele przygotowujący, na co dzień różnych specjalności, co jest dla organizatorów (oddziału Gminnego Związku OSP PR w Chodzieży) dużym sukcesem, gdyż tym samym stają się oni fachowcami w dziedzinie bezpieczeństwa w swoich szkołach. Dlatego dziś też była okazja wręczyć odznakę „Za wysługę 10 lat” pracy w OSP, druhnie Marii Andrzejczak, która w OSP Stróżewo zajmuje się finansami, a w codziennej pracy nauczycielskiej dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem dzieci i młodzieży do konkurów w dziecinie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Na Turniej przybyli: Wójt Gminy Chodzież pan Zbigniew Salwa oraz sekretarz Gminy Chodzież pani Katarzyna Staśkowiak, która uwieczniła na fotografiach przebieg dzisiejszych zmagań. W między czasie, przyjechał do nas samochód ratowniczo-gaśniczy z JRG Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Zawodowi strażacy zaprezentowali sprzęt jaki znajduje się na pierwszowyjazdowym samochodzie oraz przedstawili ciekawostki z codziennego życia strażaków.

Organizatorzy postawili sobie za cel przygotowanie młodzieży do właściwego reagowania na zagrożenia. Dużym stopniu ten cel się realizuje w śród dzieci uczestniczących w tego typu konkursach. Warto abyśmy wszyscy przy tej okazji, przypomnieli sobie zasady właściwego zgłaszania na numer alarmowy:

1.       Co się stało,

2.       Miejsce (adres) zdarzenia,

3.       Czy jest zagrożone czyjeś życie lub zdrowie,

4.       Imię i nazwisko

Resztę wypyta nas Dyspozytor.

Artur Binkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chodzieży