O strategii w czasie pandemii

18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Związku OSP RP odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Florian 2050. Uczestnicy przeanalizowali dotychczasowe prace nad strategią.  Z uznaniem odniesiono się do szerokiego udziału ekspertów i działaczy strażackich w tworzeniu treści wydawnictwa  Analizy Strategiczne ( tom pierwszy i drugi). Dla wszystkich zainteresowanych udostępnione je  na stronie  internetowej zosprp.pl/?q=content/analizy-strategiczne-florian-2050. Należy podkreślić to, że pomimo utrudnień związanych z pandemią tom drugi przygotowano i wydano w okresie  zaledwie  kilku miesięcy. Podczas spotkania ustalono, że kolejny trzeci tom będzie przedstawiał propozycje aktywności Związku i OSP w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Do współpracy zapraszani są wszyscy zainteresowani problematyką, zwłaszcza wybitni eksperci z szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, strażaccy liderzy, przedstawiciele świata nauki i samorządowcy. Wypowiedzi należy przesyłać na adres mailowy zg@zosprp.pl z dopiskiem w tytule: Strategia.

Omówiono plany kontynuacji realizowanych wcześniej spotkań i udziału w konferencjach naukowych, zebraniach w gronie działaczy. W związku z tym, że pandemia nie wygasa członkowie Zespołu będą brać udział  w przedsięwzięciach  w ramach tele wideokonferencji, webinariów  z wykorzystaniem  urządzeń teleinformatycznych i sieci internetowej.

Na posiedzeniu ustalono podział zadań na najbliższy okres. Przewodniczący obrad dr Marian Zalewski podziękował  członkom Zespołu: wiceprezesowi ZG ZOSP RP, generałowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi , Krzysztofowi Szelągowskiemu oraz Edwardowi Szlichcie za dotychczasowe zaangażowanie w prace nad strategią. W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk.