Nowy "STRAŻAK"

W MARCOWYM NUMERZE „STRAŻAKA”:

Okładka:

Ratownik z OSP Wesoła Grzegorz Stój

Fot. Dorota Pardecka, Paweł Polimirski

Wielki żywioł pod kontrolą

Dzięki precyzyjnym prognozom pogody i komunikatom nadawanym za pośrednictwem lokalnych mediów udało się zminimalizować straty, jakie spowodował wiatr halny, który na początku lutego szalał na Podhalu. Strażacy i tak mieli pełne ręce roboty, jednak wiedza o nadchodzącym zagrożeniu i jego sile, a także współpraca z mediami i mieszkańcami regionu okazały się wielką wartością.

Fot. Rafał Gratkowski

Państwo będzie decydować o rozdziale środków na OSP

Gościem Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP był komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski, który poinformował, że środki z budżetu państwa na ochotnicze straże pożarne, które do tej pory były przekazywane za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku OSP RP teraz będzie rozdzielała Państwowa Straż Pożarna. Omówił również nowe projekty ustaw.

Fot. Dorota Pardecka

Ochrona czy obrona

Nie można stawiać znaku równości między obroną a ochroną. Pojęcia: civil defensive i civil protect, a w naszym rozumieniu: obrona ludności i ochrona ludności, mają zupełnie różne znaczenie. Natomiast z pewnością oba te zadania można i trzeba opierać na organizacjach pozarządowych - mówi Kamil Galicki, specjalista w dziedzinie doradztwa strategicznego, infrastruktury krytycznej i zarządzenia kryzysowego w „Rozmowie Strażaka”. O potrzebie jasnego zdefiniowania pojęć oraz formalnego przydzielenia zadań i  kompetencji w  działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej mieszkańców z naszym gościem rozmawia Dorota Pardecka.

Fot. Dorota Pardecka

Kobiece drużyny w zawodach CTIF

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku kobiety zrzeszone w ochotniczych strażach pożarnych postanowiły spróbować swoich sił w zawodach sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF. Od tego czasu odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach pożarniczych w różnych zakątkach Europy.

Fot. prywatne archiwum Leona Mądrego

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Jeśli masz pomysł, jak twoja organizacja, szkoła, zrzeszenie czy instytucja może pomóc wywołać uśmiech na dziecięcych twarzach, nie masz natomiast funduszy, by projekt zrealizować, możesz się ubiegać o przyznanie dotacji charytatywnej w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. O granty te mogą się ubiegać także ochotnicze straże pożarne.

Grafika: fotolia.com
   

Ponadto w najnowszym numerze:

Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku za pośrednictwem Związku OSP RP dla ochotniczych straży pożarnych. Opisujemy krok po kroku akcję ratowniczo-gaśniczą po zderzeniu się cysterny z dostawczym busem. Poruszamy temat zagrożeń do jakich może dojść w trakcie wielkich imprez masowych, a nasi eksperci przypominają, jak poprawnie wykonywać uciski klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz do czego w ratownictwie można używać podnośnika mechanicznego hi-lift. Publikujemy też artykuł na temat programu Erasmus+, który skierowany jest nie tylko do młodzieży działającej przy OSP, ale także do jej opiekunów. Dzięki środkom pozyskanym z tego programu można zrealizować wiele ciekawych inicjatyw. Natomiast nasz prawnik pisze o ekwiwalencie w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów oraz o osobach sprawujących funkcję w organach jednostek samorządu terytorialnego i w zarządach OSP.

Życzymy ciekawej lektury!

www.strazak.org.pl

DOŁĄCZ DO "STRAŻAKA" NA FACEBOOKU