NOTATKA SŁUŻBOWA dot. gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi

 1. SANDOMIERZ woj. świętokrzyskie - 18.05.2010 r. na skutek przerwania wału na Wiśle w miejscowości Koćmierzów zalane zostały obiekty i infrastruktura prawobrzeżnej części Sandomierza na wysokości miejscowości Koćmierzów oraz osiedla od Huty Szkła. Ewakuowanych zostało kilkaset osób.
 2. SŁUBICE i GĄBIN pow. płocki, woj. mazowieckie – 23.05.2010 r. w miejscowości Świniary nastąpiło przerwanie wałów na Wiśle. Zostały zalane miejscowości
  w gminie Słubice i Gąbin. Ewakuowano ponad 2,5 tys. mieszkańców. Zalanych zostało 11 wsi, 400 gospodarstw.
 3. WILKÓW woj. lubelskie – 21.05.2010 r. Wisła przerwała wał w Zastawie Polanowskim co doprowadziło do zalania ok. 80-90% pow. gm. Wilków (100 km2) i 5 miejscowości. W sumie ewakuacją objęto ok. 5 tys. mieszkańców. Na terenie gminy dominują uprawy chmielu oraz sady – jabłoniowe i gruszowe. Uprawy zostały w ogromnym stopniu zniszczone.
 4. LANCKORONA woj. małopolskie – 20-21.05.2010 r. osuwająca się ze zboczy ziemia zniszczyła kilkadziesiąt budynków. Według aktualnych danych, w różnych miejscach gminy Lanckorona z powodu osuwisk zawaliło się 6 budynków, konstrukcja 33 została bardzo poważnie naruszona i nadają się one tylko do rozbiórki, a 70 innych budynków jest uszkodzonych. Poszkodowane zostały 292 osoby. Ewakuowanych zostało kilkaset osób z zagrożonych budynków. Osuwisko w miejscu uszkodzonych budynków bez przerwy powiększa swoje rozmiary, powstają nowe głębokie szczeliny, tąpnięcia i przesuwające się zwały ziemi.
 5. CISEK pow. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – 20.05.2010 r. w wyniku wylania
  rz. Odry niemal w całości znalazła się pod wodą. Najbardziej ucierpiała najniżej położona wieś Kobylice. Woda zalała 1100 domostw w gminie zamieszkałych przez 7 tys. mieszkańców. Zalanych zostało 3,5 tys. ha pól.
 6. GORZYCE pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie – w gminie Gorzyce powódź wyrządziła największe straty w powiecie. Zalanych zostało 8 miejscowości oraz  teren o powierzchni 4 tysięcy hektarów. Na zalanym obszarze znalazło się ok. 1200 gospodarstw rolnych i posesji zamieszkałych przez ok. 5 tysięcy osób.
 7. CZECHOWICE-DZIEDZICE woj. śląskie - 18.05.2010 r. przerwany został wał na Wiśle na odcinku 6 metrów. Zalanych zostało około 8 km2 ternu gminy, głównie
  w rejonie Zabrzega, Ligoty oraz Dziedzic.
 8. SZCZUCIN (małopolskie) – według wstępnych szacunków zniszczonych lub uszkodzonych ponad 3 tysiące gospodarstw domowych. Na razie stoi woda – straty i zniszczenia zostaną dopiero oszacowane.
 9. BOCHNIA (małopolskie) – wstępne dane 445 gospodarstw domowych zniszczonych, poszkodowanych 1148 osób.  ogólnie straty popowodziowe szacowane na 20 mln zł – szkody to m. in.:  uszkodzenie mostu w Stradomce, zalanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach
  i Łapanowie, uszkodzona droga Sobolów – Ubrzeż, droga w Cichawce, droga w Borku, pojawiły się również osuwiska, m.in. na drodze w Ujeździe, Bytomsku, Rajbrocie czy Kamionnej.

Opracował:
Wydział Analiz i Prognoz
Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa