Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas przeżywszy 94 lata

Śp. Dh Henryk Tabor

Wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa opolskiego

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Związku OSP RP

składa

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemar Pawlak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 czerwca 2019 roku w starej kaplicy cmentarnej ww opolu – Półwsi o godz. 11.00