Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

śp. Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom, Mieszkańcom Gdańska
składam wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego