Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2019 roku zmarł

śp. Druh Wieńczysław OBLIZAJEK

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w kadencji 2007 – 2012
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kole

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Związku

składa
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 stycznia 2019 roku o godz. 11:00, na Cmentarzu Parafialnym w Dobrowie,
gm. Kościelec, powiat kolski.