Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. Druha Ryszarda Wudarczyka

Wieloletniego Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Związku

składa

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemar Pawlak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 lipca o godz. 11:00 w Kościele Św. Marcina w Kłobucku