Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2017r. zmarł

gen. brygadier w st. spoczynku Feliks Dela

pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
twórca Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
wieloletni członek władz Związku OSP RP,