Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2017r. zmarł

gen. brygadier w st. spoczynku Feliks Dela

pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
twórca Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
wieloletni członek władz Związku OSP RP,
 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak,
oraz członkowie władz Związku.

Uroczystości pogrzebowe śp. generała brygadiera Feliksa DELI odbędą się 21 lipca 2017 r. (piątek)
w Krakowie o godz. 10:30.