Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
ŚP
druha Jerzego Maciak
Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP
Wspaniałego Druha i Kolegę
Wieloletniego działacza ochotniczego pożarnictwa

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Rodzinie
składają
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
członkowie władz Związku
koleżanki i koledzy z Biura ZG ZOSP RP

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. w dniu 28 stycznia 2017r (sobota) o godz.12.00
w Kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie (woj. łódzkie, powiat kutnowski).