Nekrolog

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 2017 roku zmarł

druh Edward Lisiecki

W latach 1993 - 2001 Dyrektor Naczelny w Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

składają

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak,
oraz członkowie władz Związku.  

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego ZARZEW w dniu 23 lutego 2017r. o godz. 11.30, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 325