Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Druha Wiesława Karolewskiego

byłego prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi

członka Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP w latach 2007 – 2012.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym na Zarzewie..