Nekreolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2016 r. zmarł przeżywszy 81 lat

st. bryg. w st. spocz. Władysław Oleszek

były Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie
i wieloletni funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych
a następnie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej
przy Drodze Męczenników Majdanka dnia 30 stycznia 2016 r. o godz. 11.00