Można zatrudniać mechaników - konserwatorów z OSP

Zgodnie z decyzją RIO w Gdańsku z listopada 2020r., Regionalna Izba Obrachunkowa, po ponownym przeanalizowaniu praktyki zlecania przez organy wykonawcze gmin i finansowanie środkami budżetowymi w szczególności członków ochotniczych straży pożarnych, odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków.

Powyższe stanowisko oznacza, że RIO odstępuje od niekorzystnej interpretacji możliwości zatrudnienia konserwatorów - mechaników OSP przez gminy.

Cieszymy się, że przywrócona została dotychczasowa interpretacja przepisów w tym zakresie.