Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie

31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 14 964,22 zł, a wartość dotacji celowej – 8 000,00 zł.

Celem projektu jest modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie i dostosowanie do funkcji społeczno-kulturalnych poprzez modernizację nieużywanej części budynku i przystosowanie do roli sanitariatów. Cel ten jest zgodny z celem konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”: tworzenie warunków rozwoju i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi.

Projekt obejmuje następujące działania: zabudowanie nieużywanej części strażnicy ściankami działowymi, położenie glazury i terakoty, wykonanie wentylacji mechanicznej sprzężonej z oświetleniem, instalacji elektrycznej, wyposażenie w drzwi, muszle wc, umywalki, przepływowe ogrzewacze wody, grzejniki.

Realizacja projektu stwarza szansę dla realizacji zamierzeń ludzi aktywnych, o nastawieniu prospołecznym, szczególnie działających już stowarzyszeń oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Poprawa infrastruktury i zabezpieczenie warunków sanitarnych zapewni możliwość wykorzystania budynku w celu organizacji wspólnych działań, rozwijania pasji, integrowania mieszkańców i prowadzenia nowoczesnych form edukacyjnych wpływających na rozwój społeczności: konferencji, warsztatów, szkoleń, uroczystości strażackich, wspólnych projektów, imprez integracyjnych. Dodatkowo spodziewanym efektem projektu będzie zwiększenie potencjału społecznego wsi Przygradów i sąsiednich wsi, z którymi współpracę deklaruje OSP.