Mistrzostwa Polski OSP w maratonie rowerowym o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Skandia Maraton Lang Team 2016
Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w maratonie rowerowym
o Puchar Prezesa Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza wszystkich chętnych strażaków ochotników do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie rowerowym o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Mistrzostwa będą rozgrywane zgodnie z regulaminem „Maratony Rowerowe Lang Team 2016” – odbędą się w Krokowej na dystansie MINI, w kategoriach wiekowych: kategoria K (DK) kobiety open, kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1971 i młodsi), kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1970 i starsi). Zgłoszenia udziału będą przyjmowane bezpośrednio w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Termin: 30 lipca 2016 r.
Miejsce: Krokowa woj. pomorskie

Biuro Zawodów i miasteczko wyścigu: Krokowa, ul. Zamkowa przy zamku w Krokowej.
Zgłoszenia proszę przesyłać w terminie do 27 lipca 2016 r. pod adres:
e-mail: renata.cybor@zg.zosprp.pl
Kontakt: Renata Cybor tel. 6012527098   fax. 48 22-826-00-76

Dla strażaków ochotników, którzy zgłoszą się w terminie do 27 lipca 2016 r. start na dystansie Mini w Krokowej jest bezpłatny.

Na miejscu w Biurze Zawodów zawodnicy będą musieli wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy SKANDIA Maraton LANG TEAM 2016, zgodnie z programem godzinowym: dn. 26.07 (16:00-19:00) lub dn. 30.07 w godz. 8:00-10:30

Szczegóły na stronie:
 
Regulamin:
 
Karta zgłoszenia: