Międzynarodowe ćwiczenia taktyczno – bojowe OSP w powiecie dębickim.

Strażacy na całym świecie często różnią się między sobą innym sprzętem, mundurami, innymi systemami przywódczymi lub zmodyfikowaną taktyką. Ale wszystkie straże pożarne mają jedną wspólną cechę: cechuje je elastyczność i duch zespołu. Zadania w straży pożarnej można rozwiązać RAZEM tylko w ZESPOLE. Aby dokładnie wyszkolić te kluczowe kompetencje, w ramach podpisanego przez OSP w Straszęcinie (pow. dębicki, woj. podkarpackie) i jednostkę OSP Krems/n. Dunajem z Austrii porozumienia, już po raz drugi przeprowadzono międzynarodowe ćwiczenia. Odbyły się one w dniach 16 – 18 sierpnia na terenie Dębicy, Straszęcina, Stobiernej, i Strzegocic. Ćwiczenia zorientowane były na pracę poza granicami własnych pojazdów i języków.

W ramach ćwiczeń Polex 2019 udział wzięły zastępy z OSP Straszęcin, OSP Żyraków, OSP Nagoszyn, OSP Pilzno, OSP Lipiny, OSP Stobierna, OSP Zawada, OSP Paszczyna, cztery zastępy straży pożarnej z obszaru Dolnej Austrii – OSP Krems, OSP Amstteten, OSP Mödling, OSP St. Pölten, oraz OSP Böblingen z Niemiec. W sumie grupa ratowników z Austrii i Niemiec liczyła blisko 100 osób.

Organizatorem trzydniowych ćwiczeń była jednostka OSP Straszęcin wspiera na przez Wójta Gminy Żyraków, Wójta Gminy Dębica i Burmistrza Pilzna.
Pierwszego dnia, po powitaniu uczestników przez naszego gospodarza – prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i prezesa OSP Straszęcin – druha Władysława Radzika oraz lidera zespołu austriackiego Gerharda Urschlera zespoły udały się na ustawienie obozu i przygotowanie się do ćwiczeń, a następnie na kolację w towarzystwie gości specjalnych, którymi były dzieci z pobliskiego sierocińca.

Następnego dnia od rana, w ramach ćwiczeń zgrywających, w trzech lokalizacjach oddalonych od siebie o 20 km. zrealizowano 5 epizodów:
    Pożar zabudowań gospodarczych – gaszenie przy pomocy hydronetek, tłumic, opryskiwaczy spalinowych, i koparko-spycharki,
    Pożar lasu – zbudowanie kilkuset metrowej linii zasilającej w wodę, ugaszenie ognia, przeszukanie zadymionych pomieszczeń, ewakuacja ludzi,
    Wypadek masowy z udziałem pojazdów mechanicznych – ewakuacja poszkodowanych z zakleszczonych pojazdów,
    Pożar wewnętrzny w komorze rozgorzeniowej – ćwiczenia w skuteczności odpowiedniego podawania wody,
    Pożar budynku mieszkalnego – budowa ponad kilometrowej linii gaśniczej do płonącego budynku zlokalizowanego w miejscu trudno dostępnym.
Trzy grupy straży pożarnej delegacji niemieckojęzycznej i trzy grupy polskiej ochotniczej straży pożarnej wspólnie ukończyły jeden scenariusz po drugim, zmieniając się co 3 godziny.
W sobotnie popołudnie, po podsumowaniu ćwiczeń, na znak uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu Gerhard Urschler i Władysław Radzik przyznali każdemu uczestnikowi „Medal pamiątkowy Polex 2019”, po czym wszyscy uczestnicy POLEX 2019 udali się na wspólny obiad i świętowali udane ćwiczenia z naszymi gospodarzami z Polski.
Niedziela upłynęła pod znakiem podróży powrotnej uczestników. Wczesnym rankiem rozpoczęto składanie obozu oraz załadunek sprzętu i wyposażenia.