Liderzy strażackich Orkiestr z wizytą w "Grandioso"

Kilkunastu przedstawicieli strażackich orkiestr dętych odwiedziło 15 października jedną z najlepszych młodzieżowych orkiestr dętych w Polsce – Radomską Młodzieżową Orkiestrę „Grandioso”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Pracownia liderów orkiestrowych” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Orkiestra prowadzona jest przez Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Grandioso. Skupia w sumie 160 dzieci i młodzieży w wieku 8-24 lata, podzielonych na grupy wiekowe. Zespół jedenastokrotnie wygrał Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, jest również laureatem m.in. Mistrzostw World Association of Marching Show Bands (WAMSB).

Wizyta studyjna polegała na uczestnictwie w pokazowych próbach Orkiestry – koncertowej (dużej orkiestry), próbie musztry (dla początkujących), próbach sekcyjnych uczniów Orkiestry. W ramach wizyty odbyła się również prelekcja gospodarzy o prowadzeniu grupy. Uczestnicy, oprócz spraw artystycznych i szkoleniowych, dowiedzieli się jak funkcjonuje orkiestra od strony organizacyjnej.

Na ręce Dyrygenta Orkiestry – Dariusza K. Krajewskiego składamy gospodarzom wizyty serdeczne podziękowania za miłe przyjęcie oraz przekazanie cennych doświadczeń liderom strażackich Orkiestr.