Kondolencje

Druhnie Małgorzacie Matejczyk

Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. mazowieckiego,

wyrazy głębokiego współczucia

z  powodu  śmierci

Ojca

w imieniu

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 Rzeczypospolitej Polskiej

składa

     Waldemar Pawlak

     Prezes Zarządu Głównego