Koncert okolicznościowy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie - 18 listopada 2018 roku