Koncert „BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - STRAŻACY”, Plac Zamkowy, 1 sierpnia 2012, godzina „W”,

    Serdecznie zapraszamy na Koncert pt. „BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – STRAŻACY”, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2012 o godzinie 17.00 na Placu Zamkowym w Warszawie.

      Ten niepowtarzalny Koncert w miejscu ważnym dla każdego Polaka i mieszkańca Warszawy to symboliczny wyraz hołdu środowiska strażackiego bohaterom tamtych dni. Motto przewodnie Koncertu brzmi „Bo pokolenia odchodzą w przeszłość, lecz pozostaje po nich ślad na ziemi.” /…/

     Organizatorem koncertu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Komendą Główną i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Patronat honorowy nad tegorocznym Koncertem objęli:

 
Pan Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP

Pan Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pan Władysław Bartoszewski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki

Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Pan nadbryg Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 
     Polscy strażacy nie zapominają o tych, którzy w walce o niepodległość naszej Ojczyzny walczyli i ginęli. Tym Koncertem chcemy przypomnieć Ich czyn i uczcić Ich pamięć.

     Strażacy chcą w sercu Warszawy, w 68. rocznicę wybuchu jednego z najbardziej bohaterskich, ale i najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach Narodu Polskiego oddać hołd Bohaterom Walczącej Stolicy, żołnierzom, harcerzom, strażakom oraz mieszkańcom, którzy zapłacili najwyższą cenę za swój bohaterski zryw niepodległościowy.

     W Koncercie udział wezmą artyści śpiewacy, muzycy Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Narodowej i innych scen warszawskich oraz orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych.

     Autorem scenariusza, reżyserem i prowadzącym koncert jest Druh Ryszard Nowaczewski – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.
   
   Patronat medialny objęły Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Radio Warszawa, czasopisma Związku OSP RP „Strażak" oraz „Strażak Mazowiecki".