Komunikat organizacyjny X Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych

MIEJSCE I TERMIN
Turniej odbędzie się w dniach 6-7.04.2019r. w Gąsawie i Rogowie pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
 
ORGANIZATOR
Organizatorem Turnieju są:
1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, woj. kujawsko- pomorskie
2. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie
3. Starosta Żniński
4. Wójt Gminy Gąsawa
5. Samorządy Gminne Powiatu Żnińskiego
 
BIURO ORGANIZACYJNE
1. Prezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Bogdan Makowski tel. 692 625 110
2. Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Grzegorz Rutkowski tel. 602 535 256
3. Zgłoszenia:  Druh Artur Pliszkowski
tel. 531 060 127 e-mail: zpzosp@znin.pl
 
MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 oraz Hala Sportowa w Rogowie przy ul. Szkolnej 7.
2. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn Turniej rozgrywany będzie:
- w ciągu jednego dnia (6.04.2019 – sobota) - przy ilości do 10 zgłoszonych drużyn;
- w ciągu dwóch dni (6-7.04.2019 –sobota, niedziela) - przy ilości powyżej 10 drużyn.
3. Mecze rozpoczynać się będą o godzinie 9:00.
4. Organizator dopuszcza przyjazd drużyn w piątek (5.04.2019) w godzinach popołudniowych.
 
NAGRODY
1. Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP za zajęcie I miejsca.
2. Puchar Starosty Żnińskiego za zajęcie II miejsca.
3. Puchar Wójta Gminy Gąsawa za zajęcie III miejsca.
4. Puchar „fair – play” Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie.
5. Puchar dla najlepszego piłkarza turnieju.
6. Puchar dla najlepszego strzelca Turnieju.
7. Puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju.
8. Okolicznościowa pamiątka od IV miejsca w dół.
9. Dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju.
 
KOSZTY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW
Organizatorzy proszą o podanie do dnia 22 marca 2019 r. szczegółowego zamówienia dla uczestników.
„Wpisowe” 200 zł od drużyny.
Nocleg 40 zł/ osoby
Śniadanie 15 zł
Obiad 16 zł
Kolacja 15 zł
Kolacja biesiadna 40 zł/osoby
 
UBEZPIECZENIE
Obowiązek ubezpieczenia zawodników ciąży na uczestnikach Turnieju.
 
OBSŁUGA MEDYCZNA
Organizator zapewnia obsługę medyczną dla zawodników podczas całego Turnieju.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W ramach Turnieju organizator planuje spotkanie integracyjne zaproszonych gości,
władz samorządowych i zawodników 6 kwietnia 2019 roku o godz. 19.00.
2. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami piłki halowej.
3. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z
przepisami PZPN.
4. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny
posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
5. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy zawodnik biorący udział w
rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania
go podczas rozgrywek.
 
WYCIĄG z REGULAMINU TURNIEJU
„Prawo udziału w turnieju mają drużyny OSP reprezentujące Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP oraz zwycięzca poprzedniego turnieju. Każde Województwo może reprezentować tylko jedna drużyna – organizator ma prawo dopuścić inne drużyny jeśli wynika to z potrzeb organizacyjnych turnieju.”
W turnieju prawo gry mają zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych (organizator dopuszcza udział zawodników grających na poziomie IV ligi i niższych, którzy są członkami OSP i posiadają legitymację OSP).
 Zgłoszenie winno być dokonane na załączonym druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu lub komunikatu organizacyjnego wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej tj. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (Prezes ZOW ZOSP RP lub Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP).

Karta zgłoszenia

 
Komitet Organizacyjny
X Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych
o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP