Kampania 2014 "1% na rzecz Związku OSP RP" w skrócie

Krok pierwszy - wybierz jako OPP Związek OSP RP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000116212 jest organizacją pożytku publicznego. Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/) albo do bazy organizacji pożytku publicznego(www.baza.pozytek.ngo.pl).

Krok drugi – Wpisz do PIT-u  - NR KRS 0000116212.

PIT-28
-
rubryka
125,
PIT-36
-
rubryka
310,
PIT-36L
-
rubryka
95,
PIT-37
-
rubryka
131,
PIT-38
-
rubryka
58,
PIT-39
-
rubryka
51,

Krok trzeci - wylicz 1 proc.

W formularzu PIT wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.  To nie może być więcej niż 1 proc. rocznego podatku. Ale może być mniej. Załóżmy, że chcesz przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne - należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 33,53 zł przekazać należy 33,50 zł, gdy kwota ta wynosi 23,49 zł, przekazać należy 23,40 zł. Wyliczoną kwotę wpisz w pozycji:

PIT-28
-
rubryka
126,
PIT-36
-
rubryka
311,
PIT-36L
-
rubryka
96,
PIT-37
-
rubryka
132,
PIT-38
-
rubryka
59,
PIT-39
-
rubryka
52,

Krok czwarty - informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%.

W informacji uzupełniającej jest specjalna pozycja, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 % podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj swoją ochotniczą straż pożarną. Podaj skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
W formularzu wpisz cel szczegółowy:

PIT-28
-
rubryka
127,
PIT-36
-
rubryka
312,
PIT-36L
-
rubryka
97,
PIT-37
-
rubryka
133,
PIT-38
-
rubryka
60,
PIT-39
-
rubryka
53,

Krok piąty - informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.

W informacji uzupełniającej jest następna specjalna pozycja, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu Twoja OSP będzie Ci mogła podziękować. Być może poinformuje Cię też o tym, jak wykorzystała twój 1 proc. podatku. Zaznacz krzyżykiem kwadracik:

PIT-28
-
rubryka
128,
PIT-36
-
rubryka
313,
PIT-36L
-
rubryka
98,
PIT-37
-
rubryka
134,
PIT-38
-
rubryka
61,
PIT-39
-
rubryka
54,

Krok szósty - informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.

W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

PIT-28
-
rubryka
129,
PIT-36
-
rubryka
314,
PIT-36L
-
rubryka
99,
PIT-37
-
rubryka
135,
PIT-38
-
rubryka
62,
PIT-39
-
rubryka
55,

Krok siódmy - pieniądze idą do Ochotniczej Straży Pożarnej za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie". Teraz, fiskus przekaże pieniądze z 1 proc. Nie musisz już sobie tym zaprzątać głowy.

Oczywiście nie mamy obowiązku wypełniania tych pozycji. To nasz dobra wola. Dzięki niej możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Zysk nasz jest więc bardziej moralny. A ochotnicza straż pożarna pozyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W roku 2014 ponownie zachęcam do włączenia się w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.