OSP Lipie

Jubileusz 85-lecia OSP Lipie, pow. Grójec, woj. mazowieckie

20 czerwca w Lipiu odbyły się uroczystości Jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu. Przed siedzibą OSP rozpoczęła się zbiórka pododdziałów ze sztandarami. Przybyły poczty sztandarowe z Belska, Błędowa, Gołosz, Grójca, Lewiczyna i Wilkowa. W kościele p.w. Świętej Trójcy rozpoczęła się uroczysta msza święta, celebrowana przez powiatowego kapelana strażackiego ks. prałata Stefana Kazulaka. Po mszy – na placu przed siedzibą OSP w Lipiu  rozpoczęły się oficjalne uroczystości 85-lecia. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych przywitał Prezes OSP dh Stanisław Legucki. Na uroczystości przybyli:

 • Pan Stanisław Karczewski – Senator RP Ziemi Grójeckiej
 • Pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP Ziemi Grójeckiej
 • Dh Zbigniew Gołąbek – Członek Zarządu Głównego i Wiceprezes ZW ZOSP RP
 • Pani Bożenna Pacholczyk – Dyrektor Wojew. Funduszu Ochrony środowiska i Gosp.Wodnej
 • Pan Bogumił Ferensztajn – Radny Woj.Mazowieckiego
 • Pan Stanisław Musiał – Starszy Brygadier PSP
 • Pan Marian Górski – Wicestarosta Grójecki
 • Pan Jerzy Kaźmierczak – Przew. Rady Pow. Grójec, Prezes Zarz. Gmin. PSL w Błędowie
 • Dh Wojciech Piątkowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
 • Dh Henryk Truszkowski - wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
 • bryg. Jacek Wichowski – Komendant Powiatowy  PSP w Grójcu
 • Ks. Prałat Stefan Kazulak – Kapelan strażaków pow. Grójeckiego
 • Pan Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów
 • Pan Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów
 • Pan Andrzej Małachowski – Wójt Gminy Belsk Duży
 • Dh Ludwik Kępka – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Błędowie
 • Pan Leszek Marcinkowski – Komendant Posterunku Policji w Błędowie
 • Pani Janina Bachowicz – Dyrektor Szkoły w Lipiu
 • Pani Teresa Jakubczyk – Sołtys wsi Lipie
 • Pan Wojciech Wojtczak – Członek Wojewódzkiej Izby Rolniczej
 • Pan Marek Ksokowski – Redaktor naczelny Strażaka Mazowieckiego.

Po wciągnięciu na maszt flagi narodowej i złożeniu meldunku przez Naczelnika Jacka Jakubczyka – Prezesowi dh Zbigniewowi Gołabkowi rozpoczęły się oficjalne przemówienia zaproszonych gości. składanie życzeń, gratulacji i listów pochwalnych, w tym od Prezesa ZG ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka. Następnie odbyło się wręczanie odznaczeń i wyróżnień.

Medal im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Henryk Kępka z OSP Olszew. Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie z OSP Lipie: Czesław Marchewa, Piotr Legucki i Ryszard Sygnarek – kapelmistrz. Srebrne Medale otrzymali druhowie: Arkadiusz Dębowski, Zbigniew Gniadzik, Artur Nowocin. Brązowymi Medalami zostali wyróżnienie druhowie: Łukasz Byrski, Jarosław Jakubczak, Robert Nowocin i Leszek Sakowski. Pamiątkowy Kordzik Strażacki otrzymał Naczelnik – dh Jacek Jakubczyk.

Dyplomy od Prezesa ZG OSP RP dh Waldemara Pawlaka otrzymali druhowie: Tadeusz Frydrykiewicz, Henryk Gniadzik, Tadeusz Kępka i Jarosław Nowocin.

Przy okazji tych uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Grójcu – bryg. Jacek Wichowski wręczył Puchar Żeńskiej Drużynie Młodzieżowej OSP Lipie za zajęcie I Miejsca w Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Wszystkie dziewczęta otrzymały też pamiątkowe upominki od Wójta Gminy Błędów – Pana Marka Mikołajewskiego.

Następnie odbył się krótki koncert Orkiestry Dętej OSP Lipie, pod batutą kapelmistrza Ryszarda Sygnarka. 

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej po przewodnictwem Prezesa dh Stanisława Leguckiego godnie kontynuują 85-letnią tradycję swoich ojców i dziadów, ofiarnie służą społeczeństwu.

Spieszą na  ratunek podczas pożarów jak i podczas innych klęsk żywiołowych. W tym roku druhowie OSP Lipie brali udział w akcjach przeciwpowodziowych w Piasecznie, Podgórzycach i Wólce Dańkowskiej.

W uznaniu zasług i wysokiego kunsztu bojowego Jednostka OSP Lipie od końca roku 2009 została przyjęta do elitarnych jednostek  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Gratulujemy druhom strażakom z OSP Lipie Jubileuszu 85-lecia.
Dziękujemy za ich ofiarność i służbę.
Życzymy następnych wspaniałych Jubileuszy."

Tekst i zdjęcia nadesłał dh Artur Koszla