IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach

IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym ''Mieszko'' w Pokrzywnej w dniach 21 - 25 kwietnia 2010 r. Impreza ta jest jedyną imprezą szachową w Polsce integrującą wszystkie służby mundurowe podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów. Przyjechało 70 zawodników, w tym ośmiu z nich po raz piąty (Grażyna Szmacińska, Ewelina Buksa, Damian Hacia, Grzegorz Bobowski, Leszek Duś, Piotr Bieluszewski, Władysław Daleczko i Stanisław Tomalak). Osoby te otrzymały listy gratulacyjne z podziękowaniami od burmistrza Głuchołaz - Edwarda Szupryczyńskiego. Najmłodszy zawodnik - Kacper Polok miał 16 lat, najstarszy - Antoni Prokopczuk 81 lat.

Po dziewięciu rundach rozgrywek, w turnieju głównym, najlepszy okazał się Krzysztof Banasik - OSP Szybowice, miejsce drugie zajął Robert Tustanowski - OSP Wierzbiec, miejsce trzecie zdobył Andrzej Plesiuk – Komenda Powiatowa Policji w Ełku. Wśród kobiet najlepszy wynik uzyskała Grażyna Szmacińska z Komendy Miejskiej Policji

w Łodzi. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli szachiści z OSP województwa opolskiego, za którymi uplasowali się reprezentanci Wojska Polskiego z województwa pomorskiego (drugie miejsce) i zawodnicy OSP z województwa kujawsko - pomorskiego (trzecie miejsce).

W czasie Turnieju rozegrano również konkurs w rozwiązywaniu zadań szachowych, w którym zwyciężyli: Kacper Polok – OSP Zabrzeg, Wojciech Waruga i Roman Gospodarczyk. Odbyły się także Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w grze błyskawicznej, których zwycięzcą okazał się Robert Tustanowski – OSP Wierzbiec, drugie miejsce zdobył Krzysztof Banasik, a trzecie Tomasz Pacuszka – OSP Szynych.

Zwycięzcom, okazałe puchary i medale, wręczali: reprezentant Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu - Dariusz Szczepkowski, I zastępca komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Andrzej Synowiec, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie - Arkadiusz Kuśmierski, burmistrz Głuchołaz - Edward Szupryczyński i naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - Paweł Szymkowicz. Jeden z pucharów oraz nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł ufundował Prezes Zarządu Głównego OSP RP, pan Waldemar Pawlak.

Zawodnicy, korzystając z ładnej wiosennej pogody, wolne chwile pomiędzy kolejnymi partiami spędzali na wędrówkach okolicznymi szlakami turystycznymi, podziwiając uroki okolic Pokrzywnej.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwali pracownicy wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz sędzia główny Jacek Matlak z Bielska -Białej.

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej: www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4248/