Informacja o wynikach I edycji Konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna

Zgodnie z regulaminem, celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach.

Do konkursu zgłoszono 23 prace dokumentujące działalność MDP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 5 maja 2010 r. w Warszawie.

Skład Jury stanowili członkowie Zarządu Głównego Związku OSP RP i Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.

Jury:

Teresa Tiszbierek - przewodnicząca
Kazimierz Krzowski
Zbigniew Gołąbek
Agata Seńków
Monika Karłowicz

W wyniku analizy przesłanych materiałów wyłoniono pięć najaktywniejszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

 1. MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie
  Opiekun: Łukasz Paluszkiewicz
 2. MDP OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie
  Opiekun: Tomasz Barański
 3. MDP OSP Czermin, woj. wielkopolskie
  Opiekunowie: Marcin Woźniak, Mariusz Glapa
 4. MDP OSP Gdów, woj. małopolskie
  Opiekun: Zbigniew Gumułka
 5. MDP OSP Warszawa - Ursus, woj. mazowieckie
  Opiekun: Adam Acher

Za wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uznano MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie, a za najlepszego opiekuna dh Łukasza Paluszkiewicza.

Sporządziła: Monika Karłowicz, 05.05.2010