Informacja dotycząca prowadzonego przez CBA postępowania.

Informujemy, że Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje, prowadzone przez CBA – Delegaturę w Poznaniu postępowanie w związku z realizacją dwóch zamówień publicznych udzielonych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. wielkopolskiego na dostawy samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP.

Postępowanie to wiąże się z powstałym podejrzeniem, czy w związku z rozliczeniem postępowań w sprawie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla OSP z województwa wielkopolskiego, nie doszło do wprowadzenia w błąd przedstawicieli organów współfinansujących zadania, co do terminu wykonania przedmiotu umów poprzez wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę w tym zakresie.