Informacja dot. sytuacji związanej z intensywnymi opadami deszczu – wg. danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

(stan na godz. 6,00  dn. 19 maja 2010)

Od  14 maja 2010 r.  jednostki Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych wzięły udział w  ok. 11.600 akcjach ratowniczych związanych z likwidacją skutków opadów deszczu w 6 województwach południowej  Polski.

Działania prowadziło  ok. 47.000 strażaków i  ok. 10.000 pojazdów pożarniczych. (w tym: ponad 36.100  członków OSP i ponad 7.930 samochodów OSP).  Do działań zaangażowani  zostali również strażacy spoza terenów zagrożonych.

W celu wsparcia sil własnych województw KCKRiOL, zadysponował w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KG PSP  146 pojazdów z obsadą 990 strażaków PSP.

Liczba  interwencji (bez sił COO) podczas działań powodziowych od dn. 14maja  do 19 maja br. (do  godz. 6,00) w województwach:  śląskie - 4.223, małopolskie - 3.919, podkarpackie - 2.173, świętokrzyskie - 647, opolskie - 529, lubelskie  - 104.

Działania strażaków OSP i PSP polegają m.in. na:  ewakuowaniu ludzi i zwierząt, pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków   mieszkalnych i użyteczności  publicznej, monitorowaniu wód oraz walów  przeciwpowodziowych, umacnianiu wałów oraz zabezpieczaniu  workami z piaskiem  brzegów rzek, budynków,  usuwaniu  zatorów przy mostach.

Opr. Regina Rokita

Puls Biznesu „ Warszawa z dn. 19.05.2010  w dziale „Wektory” napisał:

W GÓRĘ  Straż pożarna:  „Przy tak masowej klęsce żywiołowej, jaką jest powódź, straż pożarna – bez  rozróżnienia na jednostki zawodowe i ochotnicze – jak zwykle stoi  w pierwszej linii, przed wszystkimi innymi służbami państwa. Ulewne deszcze uwalniają strażaków od ich podstawowych obowiązków, ale rzucają do akcji całodobowej, będącej sprawdzianem ludzkiej odporności”.(JAZ)