Dokumenty

Wniosek:

Wniosek online
Wniosek do wypełniania ręcznego
Instrukcja wypełniania wniosku
Oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi PNWM
Seminarium przygotowawcze/podsumowujące uczestników
Spotkanie przygotowawcze kadry PL-D
Program trójstronny

Rozliczenie dotacji:

Sprawozdanie
Listy uczestników
Zestawienie kosztów i źródeł finansowania
Program

Lista spraw do załatwienia

 

Aby korzystać z nowych formularzy konieczne jest posługiwanie się wersją 8 lub 9 programu Adobe Reader. Aktualną wersję nr 9 można bezpłatnie pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Prosimy pobrać program wyłącznie ze strony http://get.adobe.com/reader/

Aby wybrać język polski należy wejść w link different language or operating system i następnie wybrać język polski oraz system, jaki mają Państwo zainstalowany na komputerze (np. Windows XP, Windows 2000, Linux, Mac, etc.) i pobrać plik (download now).