Dane statystyczne dot. działań antypowodziowych w regionie woj. opolskiego

Zestawienie sił zaangażowanych w działania antypowodziowe, stan na dzień 26.05.2010 godz. 18:00

Zestawienie liczby strażaków zaangażowanych w działaniach powodziowych za dzień 26.05.2010 r na godz.17.00

Zestawienie działań powodziowych w powiatach woj. Opolskiego  - 2010.05.26 godz. 6.00

Zestawienie interwencji podczas działań powodziowych od dnia 14.05.2010 r. do dnia 24.05.2010 r.

Zestawienie sił zaangażowanych w działania antypowodziowe, stan na dzień 26.05.2010 godz. 6:00

Zestawienie działań powodziowych w powiatach woj. Opolskiego  - 2010.05.25 godz. 6.00

Zestawienie interwencji podczas działań powodziowych od dnia 14.05.2010 r. do dnia 24.05.2010 r.

Zestawienie sił zaangażowanych w działania antypowodziowe, stan na dzień 24.05.2010 godz. 5:00

Zestawienie sił zaangażowanych w działania antypowodziowe, stan na dzień 22.05.2010 godz. 6:00

Zestawienie działań w dniu 22.05.2010 na godz. 05:00

Zestawienie działań w dniu 21.05.2010 godz. 6.00

Opis zdarzeń (21.05.2010, godz. 5:00)

Wzrost zagrożenia powodziowego występował wzdłuż rzeki Odry. Główne działania zastępów straży pożarnej prowadzone były w powiatah:

  • kędzierzyńsko–kozielskim w miejscowościach gminy Bierawa i Cisek,
  • krapkowickim w miejscowościach: Stradunia, Januszkowice,
  • opolskim w miejscowościach: Jedlice, Opole - Metalchem, Popielów,
  • brzeskim: w miejscowości Lipki,
  • strzeleckim w miejscowościach: Kielcza, Zawadzkie.

Z terenów zagrożonych ewakuowano ewakuowano 1307 osób.

Kadeci Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie pomagali w umocnieniu wału przeciwpowodziowego na Odrze w Lipkach pow. Brzeski.

Zestaw pompowy z woj. dolnośląskiego prowadził działania w gminie Bierawa i Cisek.

Zestaw zapór z wykorzystaniem rękawa ratowniczego z woj. zachodniopomorskiego „bronił” przed zalaniem zagrożone piece Huty Szkła w Jedlicach pow. Opolski.

Ogółem działania przeciwpowodziowe na terenie Opolszczyzny prowadziło 721. strażaków.

Po północy w dniu 21 bm. główne działania prowadzone były w Popielowie i Lipkach.

Wykaz działań podjętych w woj. opolskim - stan na dzień 20.05.10r. godz.5:00

  • Narok - umacnianie wałów / ewakuacja
  • Dobrzeń Mały - ewakuacja
  • Opole - obwodnica północna - umacnianie przepustu polderu
  • Kielcza - monitoring wałów
  • Zawadzkie - ukierumkowywanie wypływającej z koryta rzeki wody poprzez obwałowanie workami z piaskiem