Przed zawodami - XX Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w Opolu, 19-26 lipca 2015

 

 

Zaproszenie od Prezesa ZG Związku OSP RP Waldemara Pawlaka

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysz

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do przyjazdu do Opola i udziału w XX Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF – Opole 2015.

PROGRAM DLA GOŚCI I KIBICÓW

Zachęcamy również do zwiedzenia atrakcji miasta Opola i województwa opolskiego z którymi można się zapoznać na stronach internetowych:

www.opole.pl/dzial/kultura-sport-i-turystyka/turystyka/atrakcje-turystyczne-turystyka/

www.visitopolskie.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystycznawww.orot.pl
ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole
tel/fax: +48 77 44 12 521
e-mail: info@orot.pl

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole
tel/fax: +48 77 44 12 522
email: info@ocit.pl

Informacja o bazie noclegowej została zamieszczona na stronie www.ctif2015.eu.

Można również skorzystać z noclegów w remizach ochotniczych straży pożarnych.

Informacji w tym zakresie udziela biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu tel. 77 454 39 17 lub e-mail: opole@zosprp.pl