Nekrolog

22 października 2020 roku
zmarł

st. bryg. w stanie spoczynku
ksiądz Jerzy Kołodziejczak

pierwszy Krajowy Kapelan Strażaków w latach 1992-2006 r.

Wyrazy głębokiego współczucia władzom duchownym i Rodzinie Zmarłego

w imieniu władz Związku
składa
Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak

Łączmy się w modlitwie za duszę Zmarłego
Pogrzeb ks. st. bryg. w st. spocz. Jerzego Kołodziejczaka odbędzie się 7 listopada 2020 r. o godz. 13:00
w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Łodzi Łagiewnikach.