100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI Świątynia Opatrzności Bożej, Warszawa