"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wizyty studyjne w Nowym Sączu (podsumowanie festiwalu Echo Trombity) i Sobolowie (Parafialna Orkiestra Dęta)
Zgłoszenie

Bijemy Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej razem z WOŚP

Co roku w połowie października Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, Związek OSP RP po raz pierwszy przyłącza się do wspólnego bicia rekordu.

WOŚP przekazała sprzęt dla OSP za 1,5 miliona złotych dla strażaków ochotników!

264 urządzenia i elementy wyposażenia, za łączną sumę 1,5 mln złotych, zostały przekazane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w darze dla 178 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem OSP RP i Fundacją WOŚP

W piątek, 6 października 2017 r., na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy uroczyście podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wzajemnej współpracy.

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wizyta studyjna w Lesznie dla choreografów grup tanecznych (w tym mażoretki) Orkiestr OSP - Leszno, 17-18 listopada 2017r.
Zgłoszenie

Posiedzenie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego

30 września 2017 r. w Czułówku (gm. Czernichów) obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej woj. małopolskiego, w którym udział wziął dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Posiedzeniu przewodniczył zaś dh Edward Siarka - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego, który przedstawił informację o działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

XVII Dzień Papieski

Zbliża się kolejny Dzień Papieski poświęcony pamięci Naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II.

10 września 2017 r. - Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

W niedzielę 10 września 2017 r., w łączności z obradującym dzień wcześniej XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP miały miejsce uroczystości inaugurujące Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski pod Honorowym Patronatem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego.

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier

9 września 2017 roku w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak podpisał porozumienie o współpracy i nawiązywaniu kontaktów pomiędzy kadrą i młodzieżą pożarniczą z Tiborem Dobsonem, prezydentem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier.

Prezes ZG ZOSP RP druh W. Pawlak w powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości RP !

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 11 września 2017 r. powołał Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołanie druha Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP do składu komitetu jest wielką nobilitacją dla całego środowiska strażaków-ochotników w Polsce.

Obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zjeździe wzięło udział 159 spośród 165 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

UROCZYSTOŚCI INAUGURUJĄCE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI Świątynia Opatrzności Bożej

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 10 września w Warszawie - Koncertem i Mszą Świętą w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski w Świątyni Opatrzności Bożej, bardzo prosimy by Orkiestry, Zespoły i Chóry które zgłosiły się do udziału w uroczystościach o kontakt ps@zg.zosprp.pl jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia materiału nutowego.

9 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W XIV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP udział bierze 165 delegatów i 55 przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych wybranych na zjazdach oddziałów wojewódzkich oraz członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz Związku a także osoby zaproszone.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

W piątek 8 września, w przeddzień XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Członkowie Zarządu Głównego: druh Ireneusz Skubis oraz druh Adam Nowak złożyli w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka wiązanki na grobie Bolesława Chomicza...

Strażacy ochotnicy - DZIĘKUJEMY


Statystyki interwencji związanych z przejściem frontu burzowego:
Łącznie od 10 do 20 sierpnia odnotowano 24910 interwencji
W akcjach wzięło udział łącznie 65220 strażaków ochotników i 28535 strażaków PSP

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dokument PDF
Wniosek o dofinansowanie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty dla kadr instruktorskich Orkiestr - praca z dziećmi i młodzieżą - Mykanów, 7-8 października 2017r.
Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szkolenie dla kadr organizacyjnych Orkiestr w Warszawie
informacje i zgłoszenie  
Warsztaty dla tamburmajorów Orkiestr OSP w Nadarzynie
informacje i zgłoszenie