Zmieniony termin Gali Floriany

Zmiana terminu Gali.

Posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP

W dniu 2 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP. Podjęto uchwałę w sprawie sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

INFORMACJA w sprawie przyjętych rozwiązań prawnych związanych z COVID-19 istotnych dla strażaków OSP

Ustawą z dnia 31 marca Sejm przyjął regulacje w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istotnych dla strażaków OSP.

Wydłużenia terminu na złożenie CIT-8 za 2019 rok.

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Próby przeznaczania pomieszczeń OSP na kwarantannę

Dochodzą do nas niepokojące sygnały o próbach wymuszania przez lokalne władze na strażakach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP do celów związanych z wirusem Covid-19 np. do przygotowania pomieszczeń dla osób odbywających kwarantannę

Pismo PZG ZOSP RP do Prezydenta RP z prośbą o możliwość skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP

W dniu 26 marca br. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wystosował list do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.

Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP

Związek OSP RP wystąpił do Ministra SWiA z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenie obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich oraz do Ministra Zdrowia z prośbą o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przez członków ochotniczych straży pożarnych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie KPP

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. Poza już obowiązującymi restrykcjami, nowością jest to, że właściciele niektórych nieruchomości, lokali i terenów będą musieli na wniosek wojewody udostępnić je na potrzeby walki z epidemią

Komendant Główny PSP uruchamia środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koro

Płyn dezynfekujacy - Woda - Mydło - Ręcznik papierowy wszystko w jednym miejscu

Zestaw zawiera:
zbiornik ShoulderSink,
1x mydło 380 ml,
1x etanol do dezynfekcji 380 ml,
1x żel do mocno zabrudzonych rąk 380 ml,
papier,
kosz na odpady,
pasek zabezpieczający zbiornik,
dopinany pasek na ramię.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” 2020 - rozstrzygnięty

Wyniki konkursu plastycznego...

Uwaga Strażacy! Ostatni tydzień na zgłoszenie do FLORIANÓW 2020

Mamy dla Was dobrą wiadomość! O ważności zgłoszenia do FLORIANÓW 2020 decyduje data stempla pocztowego. Ponieważ w tym roku 15 marca przypada w niedzielę, to 16 marca 2020 r. jest ostatnim dniem na przesłanie projektu. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Startuje Ogólnopolski Konkurs na film promujący "1% na OSP"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że ruszyła I  edycja Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachęcający do przekazania 1% podatku na ochotnicze straże pożarne.
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2020 roku.

PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

Informujemy, że warsztaty dla kadr strażackich Orkiestr dętych planowanych w dniach 14-15 marca w Szczercowie (organizowanych w ramach realizacji projektu PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ) zostały odwołane. Przybliżony termin realizacji warsztatów: jesień 2020 roku.

PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla kadr strażackich Orkiestr dętych organizowanych w ramach realizacji projektu PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ. Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 marca w Szczercowie i będą przebiegały równolegle w dwóch panelach: artystycznym i zarządzania. Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 8 marca.