XXVI Regionalne Przeglądy Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 2020

16 maja - Ciechanów, woj. mazowieckie
23 maja - Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
06 czerwca – Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
13 czerwca - Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
21 czerwca - Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
28 czerwca - Daleszyce, woj. świętokrzyskie

Zebranie sprawozdawcze u najlepszej MDP w Polsce

2 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Świderki (gm. Wojcieszków, pow. Łuków, woj. lubelskie). To ochotnicza straż pożarna, w której działa najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce - MDP Świderki to zwycięzcy X edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna. Funkcję opiekuna pełni nieustannie dh Magdalena Żentała, która w związku z wygraną została członkiem honorowym Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Strażacy Św. Janowi Pawłowi II w Hołdzie

XI Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 29.02.2020 roku

Tradycyjnie do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu. Do konkursu mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Stanowisko ZOSP RP - organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2020

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w roku 2020 oraz stanowiskiem Przewodniczącej Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP wynikającym ze zmiany ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) wygaszającym działalność szkół gimnazjalnych informuję, że turniej w roku 2020 odbędzie się zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Stanowisko ZOSP RP - organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” edycja 2019/2020

W związku z rozpoczęciem edycji 2019/2020 konkursu oraz stanowiskiem Przewodniczącej Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP wynikającym ze zmiany ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) wygaszającym działalność szkół gimnazjalnych informuję, że edycja 2019/2020 odbędzie się zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ

W dniach 29 lutego - 1 marca 2020 w Warszawie odbędzie się szkolenie w ramach realizacji projektu PRACOWNIA ORKIESTRY STRAŻACKIEJ.

Ważne działania Związku OSP RP na rok 2020

Informacja Zarządu Głównego ZOSP RP o ważnych działaniach Związku na rok 2020 do odczytania na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w OSP.

Zaprenumeruj "Strażaka"

Drodzy Czytelnicy,
Przypominamy o przedłużeniu prenumeraty miesięcznika „STRAŻAK” na 2020 rok. Można to zrobić
za pośrednictwem dystrybutorów lub bezpośrednio w redakcji.
Jeśli wybiorą Państwo prenumeratę zamawianą bezpośrednio w redakcji, prosimy o przesłanie do
nas formularza zamówienia dostępnego na naszych stronach internetowych.
Wypełniony dokument należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres redakcji: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres: redakcja@strażak.org.pl lub faksem na numer 22 828 86 28.
Numer konta do wpłat: PKO S.A. 61 1240 6074 1111 0000 4991 7868
Pomocne informacje znajdziesz na naszej stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/zaprenumeruj-strazaka

Harmonogram warsztatów Projektu Pracownia Orkiestry Strażackiej w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem warsztatów projektu Pracownia Orkiestry Strażackiej w 2020 roku:
29.02–01.03 2020, Warszawa
14-15.03.2020, Szczerców
Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest w zakładce
Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Związek OSP RP odebrał symboliczną statuetkę, która jest podziękowaniem za dotychczasową współpracę Ochotniczych Straży Pożarnych z WOŚP.

Projekt ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników ponownie w Sejmie

Podczas 3 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 9 stycznia 2020 roku, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 34). Uzasadnienie ustawy wygłosił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej druh Janusz Kazimierz Konieczny - stenogram wystąpienia

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT – KOBIETY STRAŻY 2020

Trzecia edycja „OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU – KOBIETY STRAŻY 2020” ma na celu zaakcentowanie obecności kobiet w jednostkach OSP i ich roli w funkcjonowaniu straży. Autorzy projektu zwracają uwagę na ich wkład w tworzenie OSP, jednocześnie podkreślając ich piękno. Ponadto, ochotniczki z OSP Maków Dolny chcą w ten sposób wesprzeć swoją jednostkę, gdyż całość funduszy pozyskanych ze sprzedaży, kalendarza który jest głównym materiałem promocyjnym projektu, będzie przeznaczona na cele statutowe jednostki.

Weekendowe szkolenie dla początkujących animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Warszawa, 25-26 stycznia 2020 roku
Zapraszamy osoby, które nie mają doświadczenia w samodzielnym organizowaniu spotkań polsko-niemieckich zgodnie z Wytycznymi PNWM, a planują w najbliższej przyszłości zaangażować się w wymianę polsko-niemiecką.

Strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja.

Życzenia świąteczne Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP

Święta Bożego Narodzenia są pięknym symbolem nadziei ludzkości na ratunek, międzyludzkiej solidarności i miłości bliźniego, bezinteresownego dzielenia się dobrem. A te wartości są źródłem ogromnej pasji, która posyła strażaków ochotników na spotkanie ze śmiertelnymi zagrożeniami, by chronili tych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś naraża siebie dla ratowania innych. (...)
Przekazuję Wam Druhny i Druhowie wyrazy szacunku i podziękowania za tę służbę, której przyświeca miłość i bezinteresowność. Życzę, by Święta Bożego Narodzenia i nowy 2020 rok upłynęły Wam radośnie i w spokoju wśród najbliższych, przyjaciół, sąsiadów i braci strażaków. Dziękując Rodzinom Strażaków za ich cierpliwość i zrozumienie oraz okazywane wsparcie, życzę zdrowia, powodów do radości i wszelkiego dobra.

Życzenia Świąteczne Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek

Marszałek Sejmu RP, Pani Elzbieta Witek nadesłała na Spotkanie Wigilijne władz Związku OSP RP list z życzeniami świątecznymi dla strażackiej społeczności.

XI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2019"

14 grudnia 2019 roku odbył się XI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2019". Zawodnicy z całej Polski oraz zagranicy, w trzyosobowych zespołach rywalizowali w obrębie Szybu Daniłowicza na terenie Kopalni Soli w Wieliczce. Każda z drużyn w ubraniach specjalnych oraz wyposażona w sprzęt ochrony układu oddechowego miała za zadanie pokonać różnicę wysokości 110-ciu metrów po schodach kopalni.