Spotkanie wigilijne opolskich strażaków.

W dniu 15 grudnia br. w malowniczo położonym Ośrodku Szkoleniowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turawie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Siewierzu obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu przedstawicieli OSP woj. śląskiego uczestniczyli licznie przybyli reprezentanci władz ochotniczego i zawodowego pożarnictwa, w tym przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. W obradach uczestniczyli m.in...

62 Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych

W dniach 26-27 listopada br. w Berlinie miało miejsce 62. Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych, które jest najwyższym organem Związku Straży Pożarnej Republiki Federalnej Niemiec. W zgromadzeniu DFV uczestniczyło 160 delegatów ze wszystkich landów Niemiec reprezentujących ok. 1 milion niemieckich strażaków ochotników.

Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nasza Straż Pożarna”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Nasza Straż Pożarna" organizowany jest już po raz dwudziesty. Celem Konkursu jest “odkrywanie” osób fotografujących “pożarnicze rzemiosło” oraz promowanie pracy strażaków, zarówno ochotników, jak i profesjonalistów,

XVIII Ogólnopolski Konkurs Radiowy "Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą 2015"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Polskim Radiem S.A. organizuje Ogólnopolskie Konkursy Radiowe ”Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”. Celem konkursu jest pokazanie różnorodnej i ofiarnej działalności 700–tysięcznej rzeszy strażaków ochotników...

Władze pożarnicze kraju oddały w Warszawie hołd zasłużonym zmarłym strażakom

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 2 listopada 2015 roku delegacje władz Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem na czele, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch oporu „Skała”, strażaków poległych w czasie II wojny światowej oraz na grobach zasłużonych strażaków i działaczy pożarniczych spoczywających w warszawskich nekropoliach...

Spotkanie z członkami MDP reprezentującymi nasz kraj i Związek OSP RP na zawodach międzynarodowych w roku 2015

6 listopada br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie miało miejsce spotkanie Waldemara Pawlaka - Prezesa Zarządy Głównego Związku OSP RP oraz Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy OSP Głuchów i Żdżary woj. wielkopolskie, Głuchów woj. łódzkie oraz Papowo Toruńskie woj. kujawsko-pomorskie.

"XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – stan aktualny i perspektywa rozwoju" Konferencja w Centralnej Szkole PSP

Ponad 20 lat temu, w dniu 31 grudnia 1994 r. ówczesny komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela zgłosił prezydentowi RP, premierowi rządu, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ministrowi spraw wewnętrznych: „Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1995 r. uruchomiłem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa” [„Przegląd Pożarniczy” 1995, nr 2, str. 1].

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PATRON RODZINY

Zbliża się kolejny Dzień Papieski poświęcony pamięci Naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II.

Odznaczenie zespołu ratowniczego GPR OSP Kęty

17 września br. w OSP Kęty miała miejsce niecodzienna uroczystość związana z wręczeniem pierwszego w Polsce, odznaczenia dla zespołu ratowniczego GPR OSP Kęty. Odznaczony został dh Wiesław Waciega - przewodnik psa ratowniczego MAXA z Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty za długoletnią i ofiarna służbę, zaangażowanie i skuteczne działania poszukiwawczo-ratownicze prowadzone w zespole z psem ratowniczym Maxem.

Informacja o wynikach XXII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik

Spotkanie laureatów Konkursu połączone z warsztatami dla kronikarzy odbyło się w dniach 11-13 września br. w Kazimierzu Dolnym w województwie lubelskim.

15. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP 14-18.10.2015 r., Gdów, woj. małopolskie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr organizuje w dniach 14-18 października 2015 r. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gospodarzem tegorocznego seminarium jest Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie, woj. małopolskie.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości!
Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”. Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłychz małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Polanica Zdrój

W dniach 4-6 września do Polanicy Zdrój zjechało z całej Polski 38 kobiecych oraz męskich drużyn ochotniczych straży pożarnych, które okazały się najlepsze w swoich województwach. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w Parku Zdrojowym. Zawody otworzyli wspólnie wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i zastępca komendanta głównego nadbryg. Piotr Kwiatkowski.